Farklı plaka yüzey açısına sahip plakalı ısı değiştiricilerin ekserji analizi-Exergy loss analysis in plate heat exchangers having different plate surface angles

bayram kılıç

Abstract


Öz

Bu çalışmada, farklı plaka yüzey açısına sahip plakalı ısı değiştiricilerin ekserji kaybı analizi deneysel olarak incelenmiştir. Plakalı ısı değiştiricilerin plaka yüzey açıları β=30o ve β=60o dir. Bu amaç için, plakalı ısı değiştirici kullanılan deneysel ısıtma sistemi dizayn edilmiş ve oluşturulmuştur. Farklı plaka yüzey açılarına sahip plakalı ısı değiştiricilerin termodinamik analizi yapılmıştır. Isı transfer miktarı ve ekserji kaybı değerleri hesaplanmıştır. Deneysel sonuçlar plaka yüzey açısı β=60o olan ısı değiştiricinin ısı transfer miktarı ve ekserji kaybı değerlerinin plaka yüzey açısı β=30o olandan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Plaka yüzey açısı β=60o için en yüksek ısı transfer miktarı 3.7 kW, en düşük ısı transfer miktarı 3 kW olarak elde edilmiştir. Plaka yüzey açısı β=60o için en yüksek ekserji kaybı değeri 1.1 kW, en düşük ekserji kaybı değeri 0.075 kW olarak elde edilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekserji kaybı, Isı transferi, Plakalı ısı değiştirici, Plaka yüzey açısı.

Abstract

In this paper, exergy loss analysis of plate heat exchangers having different plate surface angles were investigated as experimentally. Plate surface angles of plate heat exchangers are β=30o and β=60o. For this purpose, experimentally heating system used plate heat exchanger was designed and constructed. Thermodynamic analysis of plate heat exchangers having different plate surface angles were carried out. The heat transfer rate and exergy loss values are calculated. The experimental results show that heat transfer rate and exergy loss values for β=60o is higher than β=30o. The highest heat transfer rate for β=60o has been obtained as about 3.7 kW. The least heat transfer rate for β=60o has been obtained as about 3 kW. The highest exergy loss value for β=60o has been obtained as about 1.1 kW. The least exergy loss value for β=60o has been obtained as about 0.075 kW.  Obtained experimental results were graphically presented.

Keywords: Exergy loss, Heat transfer, Plate heat exchangers, Plate surface angles. 


Keywords


Ekserji kaybı; Isı transferi; Plakalı ısı değiştirici; Plaka yüzey açısı-Exergy loss; Heat transfer; Plate heat exchangers; Plate surface angles.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.668

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi