Fotovoltaik Etki İle Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Modellenmesi

ADNAN TOPUZ, Beytullah ERDOĞAN, Güneyhan TAŞKAYA

Abstract


Bu çalışmada Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin tasarım parametreleri araştırılmış ve bilgisayar ortamında modellemesi yapılmıştır. Bu amaçla, İç Anadolu Bölgesi’nin güneş enerjisi potansiyeli hesaplanmış ve bölgede özellikle de Niğde ilinde oldukça yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Bu potansiyelden yararlanmak üzere Niğde’de teorik olarak kurulan örnek bir pompaj tesisinin elektrik ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik sistemin kurulu gücü hesaplanmış, aynı hesaplamalar modelleme programına da yaptırılarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar değerlendirilerek Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin tasarımını oldukça pratik hale getiren bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiş ve geliştirilen yazılımın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına katkısı açısından önemi vurgulanmıştır.


Keywords


Fotovoltaik; Güneş Enerjisi; Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.687

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi