Sinop İli İçin Rüzgâr ile Elektrik Üretiminin Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

yalçın alcan

Abstract


Bilindiği gibi elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.  İhtiyacın karşılanmasında kullanılan fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye verdikleri olumsuz etkilerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda daha fazla dikkati üzerine çekmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu kaynaklardır. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, dalga, okyanus, hidrojen ve biyokütle enerjisi bu sınıftaki enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik enerjisinden sonra elektrik üretimi için yaygın olarak kullanılan ikinci enerji kaynağıdır. Bu çalışmada, Sinop ili için rüzgâr verileri kullanılarak rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisinin üretim potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca olası bir RES için, çevresel etki değerlendirme (ÇED), hava kirliliği, gürültü, kuş ölümlerine ve habitata etkileri güncel veriler dikkate alınarak analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir.


Keywords


Rüzgâr enerji potansiyeli; Çevresel etkiler; Sinop ili, Elektrik enerji üretimi, Rüzgâr enerji santrali (RES),

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.738

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi