Yeni bir biyobozunur Ag-Soya yağı nanokompozit polimerin elektronik uygulaması

Necati Başman

Abstract


Bu çalışmada biyobozunur bir yeni Ag@Soyayağı nanokompozite polimeri sentezlenerek elektronik uygulaması araştırıldı. Soya yağı gümüş nanoparçacıkları (Ag NPs) ortamında, oda sıcaklığında atmosferik oksijene maruz bırakılarak oto-okside edildi. Nanokompozitin optik özellikleri UV-VIS ve floresans spektrometresi ile belirlendi. Elde edilen Ag@Soya yağı nanokompoziti kullanılarak bir Ag/Ag@Soyayağı/p-Si metal-aratabaka-yarıiletken (MAY) Schottky diyodu yapıldı. Bu diyodun karakterizasyonu Akım-Gerilim (I-V) ölçümleri ile yapıldı ve MAY Schottky diyodun doğrultucu davranış gösterdiği gözlendi. Yarı-logaritmik I-V grafiğinde farklı eğimlere sahip iki ayrı lineer bölge gözlendi. Bu davranış parallel iki diyot ile modellendi ve MAY yapının idealite faktörü, bariyer yüksekliği, seri direnci ve şönt direnci hesaplandı.


Keywords


Biyobozunur polimerler; Soya yağı; Schottky diyotlar; Elektronik özellikler

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.747

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi