Bir Liman İşletmesinde Personel Seçimi Uygulaması

Burak Efe, Mustafa Kurt

Abstract


Küreselleşen rekabet ortamında organizasyonların başarılı olabilmesi için en uygun personelin seçilmesi insan kaynakları yönetiminin etkinliği açısından çok önemlidir. Bu çalışma personel seçim sürecine yardımcı olması için hibrid bir model sunmaktadır. Bulanık mantık dilsel değişkenleri kullanarak belirsiz ortamda karar vermede oldukça büyük başarı sağlamaktadır. Bulanık genişletilmiş AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve Bulanık TOPSIS (İdeal Çözüm için Benzerlik Sıralama Tercihi için Teknik) yaklaşımlarını kullanan hibrid model personel seçim süreci için kullanılmıştır. Bulanık genişletilmiş AHP ile personel seçiminde incelenen kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Bulanık TOPSIS ile kriterler temelinde aday personeller değerlendirilmiştir. Önerilen model bir liman işletmesinde insan kaynakları uzmanı seçimi için uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, liman işletmesinin insan kaynakları uzmanında aradığı en önemli kriterlerin “kendine güven” ve “planlama ve organizasyon yeteneği” olduğunu göstermiştir.


Keywords


Bulanık genişletilmiş AHP, Bulanık TOPSIS, Personel seçimi, Liman işletmesi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.750

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi