Adsorpsiyon Yöntemi ile Cam Kırığı Üretim Atık Suyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi

Sevil Veli, Ayla Arslan, Adile Zeynep Olgun

Abstract


Bu çalışmada, cam endüstrisi atıksuyunun adsorpsiyon yöntemi ile arıtılabilirliği incelenmiştir. Karakterizasyonu belirlenen atıksuya 16 farklı adsorbent (16, 40, 50, 80, 100, 200, >200 mesh boyutlu zeolitler (Aqua-Multalite), zeolit 13X, zeolit 4A, aktif karbon, reçine Dowexs HCR S/S, reçine Dowexs Marathon-C, mikrokristalin selüloz, Çankırı bentoniti, pomza taşı, klinoptilolit) uygulanarak adsorpsiyon kapasiteleri belirlenmeye çalışılmıştır. Adsorpsiyon yönteminin verimliliği KOİ parametresi üzerinden değerlendirilmiş ve çalışmaya adsorpsiyon kapasitesi yüksek olan aktif karbonla devam edilmiştir. Aktif karbon miktarı ve sürenin KOİ giderim verimine etkisi incelenerek, optimum koşullar belirlenmiştir. Çalışmada atıksu için optimum koşullar; 3 gr aktif karbon ve 210 dak olarak seçilmiştir.


Keywords


Cam endüstrisi atıksuyu, Adsorpsiyon yöntemi, KOİ, Aktif karbon.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v2i1.77

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi