Yazılım tanımlı ağlar

Murtaza CİCİOĞLU, Ali ÇALHAN

AbstractBilgi ve iletişim teknolojilerindeki (bulut bilişim, sosyal ve mobil ağlar, veri merkezleri vb.) yeni gelişmeler geleceğin interneti için her yerde ve her an erişebilirlik, yüksek bant genişliği, dinamik yönetim ortamları gibi yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Manuel yapılandırma özelliğine sahip ağ cihazlarından oluşan geleneksel ağ yaklaşımı hantal ve hata eğilimlidir. Bununla birlikte fiziksel ağ altyapısının tamamen etkili ve verimli şekilde kullanılmasına da olanak tanımamaktadır. YTA (Yazılım Tanımlı Ağlar) bu anlamda geleceğin interneti için en umut verici çözümlerden biri olarak görülmektedir. YTA’nın en önemli iki ayırt edici karakteristik özelliği; geleneksel ağ mimarisinde tümleşik olan kontrol ve veri düzleminin birbirinden ayrılmasını ve ağ uygulaması geliştirmek için programlanabilirlik sağlamasıdır. Bunun bir sonucu olarak, YTA yenilikçi ağ tasarımlarını karşılayabilen, daha etkili yapılandırmaya sahip, daha iyi performans ve daha çok esneklik sağlayan yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda aktif ve popüler bir çalışma konusu olan YTA ile ilgili yapılan çalışmalar ve son gelişmeler kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. İlk olarak geleneksel ağ yaklaşımı ile YTA yaklaşımı karşılaştırılmış ve YTA mimarisi ele alınmıştır. Daha sonra YTA yaklaşımının katman yapısı (ağ altyapısı, güney ara yüzü, ağ hypervisor, ağ işletim sistemi, kuzey ara yüzü, dil tabanlı sanallaştırma, programlama dilleri ve ağ uygulamaları) detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak gelecek için açık araştırma konuları önerilmiştir.

Keywords


yazılım tanımlı ağlar (YTA), programlanabilen ağ, yazılım tanımlı ortamlar, ağ sanallaştırma, ağ işletim sistemi, YTA katman yapısıDOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.835

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi