Toplu Taşımada Çok Amaçlı Karar Verme Ve Metropolitan Bir Alanda Ev-İş Ulaşım Hizmeti Modellemesi

Mehmet Fatih Altan, Mehmet Çağrı Kızıltaş, Süleyman Cem Divrik

Abstract


Bu çalışmada; bir metropolitan alandaki ev-iş otobüs hizmetlerinin tasarımı için bir model ve algoritma ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu tarz hizmetler; verimlilik, etkinlik ve eşitlik gibi çelişen kriterler arasında bir dengeyi sağlamak durumundadır. Bu maksatla, diğer bütün aşamaları da kapsayacak şekilde çok amaçlı bir model geliştirilmeye çalışılmış olup eşitlik kriteri, otobüsün durağa varış zamanının zaman çizelgeleriyle gösterilmesiyle dikkate alınmaya çalışılmıştır. Zaman çizelgeleri; örneğin bu hizmetin diğer ulaştırma modlarıyla uyumunun garanti edilmesi gibi diğer kullanımları da ihtiva etmektedir. Bu; önerilen modelin kılavuz ilkelerinden birisi olup bir kere de birçok konunun eş zamanlı işleme alınması konseptine dayanmaktadır. Hat boyunca hem otobüs durak yerleşimleri ve hem de kısıtlamalarla karşılaşıldığında geçişlerin olabileceği kentsel yol ağlarında bir güzergahlandırmayı içeren bir rotalar kümesi yaklaşımı modele tanımlanmıştır. Sonuç olarak; çok amaçlı güzergah yerleşim modeli bir tabu araştırma algoritmasıyla çözülmüştür. Roma-İtalya’ daki büyük bir araştırma merkezi için bir uygulama olarak ev-iş otobüs servisi analiz edilmiştir. Bu mevcut durum çalışması bir algoritma sonuçları için kıstas ortaya koymakta ve önerilen metodolojiye uygulanabilirlik göstermektedir. 


Keywords


Toplu taşıma, çok amaçlı karar verme, metropolitan alan, ulaştırma modu

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.839

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi