Üç Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Model ile İş Kazası Verilerinin İncelenmesi

Funda ERDUGAN, Ayça Hatice TÜRKAN

Abstract


İş kazaları temelde çalışanların sağlığını ve daha ileri boyutta hayatını etkileyen durumlar gibi algılanmaktaysa da çok boyutlu olarak etkiler ortaya koymakta, firmaların iş sürekliliğini, verimliliğini ve katma değer üretimini de sekteye uğratmaktadır. İş kazaları ve ortaya koyduğu etkiler nihayet ülke ekonomisinde hem iş gücü hem üretim hem de katma değer kaybına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmanın amacı, 2015 yılında ülkemizde kayıt altına alınmış iş kazalarını, log-lineer analiz yöntemini kullanarak sektör, cinsiyet ve iş göremezlik süresi değişkenleriyle incelemek, değişkenlerin kategorileri arasındaki bağımlılık yapılarını en iyi açıklayan istatistiksel olarak anlamlı bir model önermektir.

Keywords


İş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, kaza istatistikleri, log-lineer analiz

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.859

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi