Yemek Atıklarından Mezofilik ve Termofilik Şartlarda Metan Gazı Üretim Düzeylerinin Araştırılması

Filiz Dadaser-Celik

Abstract


Organik atıklara en uygun bertaraf yöntemlerinden biri anaerobik arıtmadır. Organik maddelerin anaerobik şartlarda farklı mikroorganizma grupları tarafından parçalanmasıyla biyogaz üretimi gerçekleşmektedir. Biyogaz, genel olarak %50–80 metan (CH4) içermektedir. Bu çalışmada yemek atıklarından biyogaz elde edilmesinde işletme sıcaklıklarının etkisi analiz edilmektedir. Çalışmada aynı özelliklere sahip yemek atıkları, mezofilik ve termofilik şartlarda anaerobik olarak parçalanmış ve bu süreçte üretilen metan gazı miktarları ve metan gazı üretim hızları karşılaştırılmıştır. 60 gün sonunda metan gazı üretim düzeyi mezofilik koşullarda 314 lt/kg UKM (uçucu katı madde) ve termofilik koşullarda 317 lt/kg UKM olarak gerçekleşmiştir. Birinci derece reaksiyon hız sabiti değeri, mezofilik koşullarda 0.05 1/gün olurken, termofilik koşullarda 0.11 1/gün olarak belirlenmiştir. Mezofilik koşullarda, metan üretiminin %50’lik kısmı ilk 27 günlük sürede ve %75’lik kısmı ise ilk 38 günde gerçekleşmiştir. Buna karşılık termofilik koşullarda metan gazı üretiminin %50’lik kısmı ilk 18 günde ve %75’lik kısmı ise ilk 24 günde gerçeklemiştir. Bu sonuçlar mezofilik ve termofilik koşullarda yemek atıklarının metana dönüşüm oranlarının yaklaşık aynı olduğunu ancak termofilik koşullarda dönüşüm hızının mezofilik koşullardan daha yüksek olduğunu göstermiştir.


Keywords


Yemek Atıkları; Biyogaz; Mezofilik Koşullar; Termofilik Koşullar

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.880

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi