Bir robot tutucunun yorulma hasarının bilgisayar destekli mühendislik(bdm) ile araştırılması

Olcay EKŞİ, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Erol Türkeş, İsmet Tıkız

Abstract


Bu çalışmada, AISI 1040 çelik malzemeden talaşlı şekil verme ile üretilmiş bir robot tutucunun yorulma hasarı, SolidWorks Simulations yazılımı kullanılarak araştırılmıştır. Tutucunun katı modeli SolidWorks yazılımında oluşturulmuş, SolidWorks Simulations ile lineer gerilme analizi ve yorulma hasarı kontrolü yapılmıştır. Tutucunun tasarımı değiştirilerek alternatif tasarımlar araştırılmıştır. Sonuç olarak tutucunun tasarımı geri beslemeli bir süreç sonrasında değişmiştir. Tutucunun ağırlığında yaklaşık % 20 azalma sağlanmıştır. Yapılan tasarım değişikliği sonrasında tutucuda oluşan maksimum gerilmelerin azaldığı ve simülasyon sonuçlarına göre parçanın çalışma ömrünün arttığı belirlenmiştir.


Keywords


AISI 1040, Bilgisayar Destekli Mühendislik(BDM), Robot Tutucu, Yapısal Analiz, Yorulma Hasarı.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.885

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi