Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Hülya Keskin Çıtıroğlu, Gülşah Akkaya

Abstract


Bu çalışmada Alaplı (Zonguldak) yöresinde (49+946- 50+808) km’leri arasında kalan Acar formasyonu birimlerinin jeoteknik özellikleri incelenmiştir. Kretase yaşlı Acar formasyonu (Ka) silttaşı-çamurtaşı ve silttaşı-kumtaşı ardalanmalarının çok-tümüyle ayrışmış seviyelerinden (Ka1), silttaşı-çamurtaşı ve silttaşı-kumtaşı ardalanmalarından (Ka2) ve andezit seviyelerinden (Ka3) oluşmaktadır. Deere ve Miller (1966) tarafından ön görülen ve tek eksenli basınç dayanımına göre yapılan sınıflamaya göre çok düşük dirençli kaya sınıfına girmektedir. Bieniawski tarafından 1975 yılında ön görülen nokta yükü dayanım direncine göre ise Acar formasyonu birimleri çok düşük dirençli kayaç sınıfına girmektedir. ISRM (1981) kaya sınıflamasına göre ise Ka1, Ka2, Ka3 birimleri zayıf, orta sağlam, çok sağlam kaya sınıfına girmektedir.

 


Keywords


ISRM, Acar formasyonu, Yeni Avusturya tünel açma yöntemi.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v2i2.93

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi