Termoset Matrisli Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CTP) Atıkların Mekanik Geri Dönüşüm Ürünlerinin Sıcak Pres Kalıplama Bileşiminde (BMC) Tekrar Değerlendirilmesi

Fatih BALIKOĞLU, Tayfur Kerem DEMİRCİOĞLU, Akın ATAŞ, Seda BEYAZ, Nurettin ARSLAN

Abstract


Bu çalışmada, termoset esaslı cam elyaf takviyeli polimer (CTP) plakaların mekanik geri kazanımı işlemi ve tekrar kullanımı araştırılmıştır. Geri dönüşüm ürünleri kütlesel olarak % 4, 8, 12, 16 oranlarında sıcak pres kalıplama bileşiminde (BMC) orijinal fiberlerin yerine kullanılmıştır. Geri dönüşüm cam fiber içeren numunelerin çekme test sonuçlarındaki düşme miktarı, orijinal numuneler ile karşılaştırıldığında %5’in altında kalmıştır. %4 geri dönüşüm içeren numunenin en düşük eğilme dayanımına sahip olduğu gözlenmiştir. Kütlece % 8, 12, 16 geri dönüşüm takviyeli numunelerin eğilme test sonuçları ise, %100 orijinal cam fiber içeren numuneler ile kıyaslandığında eğilme özelliklerinde düşme miktarları %10 civarında belirlenmiştir. %4 geri dönüşüm içeren numune dışında tüm numuneler kabul edilebilir mekanik performans göstermiştir.


Keywords


Mekanik geri dönüşüm, cam elyaf takviyeli polimer (CTP), sıcak pres kalıplama bileşimi (BMC)

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.936

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi