Değişken Katsayılı Ultrahiperbolik Denklemler için Bir Carleman Değerlendirmesi

Fikret Golgeleyen, ozlem kaytmaz

Abstract


Bu çalışmada, ilk olarak kısmi türevli denklemler için Cauchy probleminin çözümünün varlığı ve tekliği ile ilgili literatürde mevcut olan başlıca çalışmalar ele alınmıştır. Daha sonra değişken katsayılı ultrahiperbolik denklemler için bir Carleman değerlendirmesi elde edilmiştir. Bu değerlendirmeler ultrahiperbolik denklemler için ters problemlerin çözümlerinin tekliğinin ve kararlılığının araştırılmasında önemli bir araçtır.


Keywords


Cauchy problem, Ultrahyperbolic equation, Carleman estimate

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.943

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi