Farklı Hasarlara Maruz Bırakılan 6x19 Standart Çelik Tel Halatın Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin Deneysel İncelenmesi

Yusuf Aytaç Onur, Osman Aycan

Abstract


Asansörlerde kullanılan çelik tel halatlar, zaman içerisinde işletme koşullarına bağlı olarak farklı hasar türlerine, farklı derecelerde maruz kalırlar. Bu çalışmada, hasar görmüş halat numunelerinin eksenel kaldırma kapasitelerindeki değişimler incelenmiştir. Asansör halatlarını servis dışına bırakma kriterleri göz önüne alınarak, laboratuvar ortamında halat numunelerine 3 farklı hasar verilmiştir. Halat numunelerine çekme testleri yapılarak, halatların çekme mukavemetlerindeki düşüş miktarları tespit edilmiştir. Bu çalışmada, asansör sistemleri için de uygun olan 6x19 Standart bağımsız tel halat özlü tel halat kullanılmıştır. Elde edilen veriler, asansörler için halat seçimi, halatların periyodik bakımı ve gerekirse halatları servis dışı bırakma gibi konularda yardımcı olacak deneysel sonuçlara dayalı bir kaynak oluşturmuştur. İncelenen halat için en kritik hasar tipi, 16 saat süresince korozyona maruz kalma olarak tespit edilmiştir.


Keywords


Çelik tel halat; çekme dayanımı; servis dışı bırakma kriterleri; asansör halatları

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.948

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi