Vol 8, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

On the Lie symmetry analysis and traveling wave solutions of time fractional fifth-order modified Sawada-Kotera equation PDF
Emrullah Yasar 411-416
Bir Liman İşletmesinde Personel Seçimi Uygulaması PDF (Türkçe)
Burak Efe, Mustafa Kurt 417-427
Yemek Atıklarından Mezofilik ve Termofilik Şartlarda Metan Gazı Üretim Düzeylerinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Filiz Dadaser-Celik 428-432
Application of Extended Transformed Rational Function Method to Some (3+1) Dimensional Nonlinear Evolution Equations PDF
Ömer Ünsal 433-437
The Investigation of SNR for Free Space Optical Communication Under Turbulence PDF
Pelin Demir, Güneş Yılmaz 438-445
By Using Logarithmic Regression and Artificial Neural Network to Improve Prediction Model of Dead Number Resulted from Road Traffic Accidents in Turkey PDF (Türkçe)
Ömer Faruk Cansız 446-453
X-ray and DFT Investigation of (E)-4-bromo-5-methoxy-2-((o-tolylimino)methyl)phenol Compound PDF
Sabiha Nur Bektaş, Zeynep Demircioğlu, Çiğdem Albayrak Kaştaş, Orhan Büyükgüngör 454-461
New Algorithm for the Lid-driven Cavity Flow Problem with Boussinesq-Stokes Suspension PDF
İnci Çilingir Süngü, hüseyin DEMİR 462-472
Design of Non-Inverting Buck-Boost Converter for Electronic Ballast Compatible with LED Drivers PDF
rıdvan keskin, Ibahim Aliskan 473-481
Alginat-Kitosan Bazlı Biofilm Sentezi İçin Deneysel Tasarım Uygulaması PDF (Türkçe)
Tuğçe Şimşek, Seyfullah Keyf 482-490
Distribution of the Lower Boundary Functional of the Step Process of Semi-Markov Random Walk with Delaying Barrier PDF
Selahattin Maden 491-495
Forced Vibration Analysis of Non-Uniform Piezoelectric Rod by Complementary Functions Method PDF
Durmuş Yarımpabuç, Mehmet Eker, Kerimcan Çelebi 496-504
Propanol-Metanol Kullanılan Benzinli Motora Ait Egzoz Emisyon Karakteristikleri PDF (Türkçe)
İbrahim Aslan REŞİTOĞLU, Ali KESKİN 505-509
Kritik Nokta Üzeri Çalışan Karbondioksitli Soğutma Çevrimlerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi - A Comparative Performance Analysis of Transcritical CO2 Refrigeration Cycles PDF (Türkçe)
bayram kılıç 510-514
Solitary Wave and other Solutions of Nonlinear Space-Time Fractional Differential Equation Systems PDF
Murat Koparan, Özkan Güner 515-522
Deprem etkileşimlerinde Coulomb gerilme kriteri değerlendirmesi; Doğu Anadolu fay hattı PDF (Türkçe)
Ayse Bengu Sunbul, Fatih Sunbul 523-535
Prediction of PAF Attacks using Time-Domain Measures of Heart Rate Variability PDF
Ali Narin, Yalçın İşler, Mahmut Özer 536-542
Kadmiyum, Krom ve Kurşunun Ceratophyllum demersum L. ve Pogostemon erectus (Dalzell) Kuntze Üzerine Fitotoksisitesinin Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Muhammet DOĞAN, Mehmet KARATAŞ, Muhammad AASIM 543-550
Split Kuaterniyon ve Lorentziyen Küresel Hareket PDF (Türkçe)
Hatice KUŞAK SAMANCI 551-554
Directed suborbital graphs on the Poincare disk PDF
Tuncay Köroğlu 555-560
Usage of artificial neural networks method for image enhancement of reconstructed image in digital holography PDF
Gülhan USTABAŞ KAYA, Zehra SARAÇ 561-569
Yumurta Kabuğu Katkılı Harçların Mekanik Özellikleri PDF (Türkçe)
Aylin AKYILDIZ 570-574
Al ve yerleştir robot otomasyonu için bir çerçeve çalışması PDF (Türkçe)
Mustafa AYYILDIZ 575-580
On some difference equations of exponential form PDF
melih göcen 581-584
Global Dynamics of a Third-Order Rational Difference Equation PDF
Mehmet Gümüş 585-589
Effects of Oxfendazole on Some Biochemical Parameters in Hemolymph of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Reared on Artificial Diet PDF
SERKAN SUGEÇTİ, Kemal BÜYÜKGÜZEL 590-594
MgB2 Külçe Örneklerine SiC Eklenmesi ile Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvvetinin İyileştirilmesi PDF (Türkçe)
Burcu Savaşkan, Sait Barış Güner, Ezgi Taylan Koparan 595-601
Calculation of the two-neutron separation energies of even-even 36-58Ca, 50-78Ni, 102-138Sn and 182-220Pb nuclei by an artificial neural network model PDF
Hüseyin Aytekin 602-605
İnsan Kemokin Reseptörü CXCR3'ün N-Terminal Bölgesinin (1-53) Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi İle Modellenmesi ve Yapısal Analizi PDF (Türkçe)
Hakan Alıcı, Volkan Karacaoğlan, Kadir Demir 606-614
Kinetik Tipten Bir Denklem İçin Bir Ters Problem PDF (Türkçe)
Mustafa Yıldız 615-617
Üstbilişsel Etkinlik Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Sinem Dinçol Özgür, Senar Temel, Ayhan Yılmaz 618-625
A Boundary Value Problem for an Integro-Differential Equation PDF
Mustafa Yıldız 626-629
Vollastonit İşletmeciliğinde Oluşan Toz Sorununun Çalışan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Serhan Haner, Bülent Haner 630-633


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi