Vol 6, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

Padovan-Type Sequences via Hurwitz Matrices PDF
Ömür Deveci 1-8
Rasyonel Çekirdekli Belirli İntegral Operatörlerin Özdeğerlerinin Farklı Nümerik Yöntemler Kullanılarak Yaklaşık Hesabı PDF (Türkçe)
Melih Göcen, Yüksel Soykan, Erkan Taşdemir 9-15
C# Kullanarak Mesafenin Tersi Yöntemi ile Gridleme ve Kontur Çizimi PDF (Türkçe)
İrfan DUMAN, Resul KARA, Erkan ÇETİNER 16-21
Rainwater harvesting analysis for Bülent Ecevit University central campus PDF
İsmail Hakkı Özölçer 22-34
Sulu ortamlardaki formaldehitin ölçümü için biyosensör dizaynı PDF (Türkçe)
Şeyda Korkut, Muhammet Samet Kılıç 35-40
A Ceramic Ultrafiltration Membrane System for Producing High Quality Drinking Water PDF
KADİR ÖZDEMİR 41-49
Barajların Nehir Akımı Rejimine Olan Etkilerinin Trend Analizi Yöntemi İle Araştırılması: Sakarya Nehri Örneği PDF (Türkçe)
Emrah DOĞAN, Gökmen ÇERİBAŞI, Uğur AKKAYA 50-55
Prediction of Soil Temperatures for Underground Heat Exchanger Applications in Manisa Turkey PDF
Leyla Ozgener 56-58
Sublethal Effects of Solanum tuberosum and Lycopersicon esculentum Leaf Extracts on Tenebrio molitor and Harmonia axyridis. PDF
Zbigniew Adamski 59-66
İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun İstatistikî Kontrolü PDF (Türkçe)
murat Çimen 67-70
The novel design of an articulated hand: Erciyes-1 PDF
Mustafa Soylak 71-77
Observation of Synchronization at Kuramoto Oscillators Based on Small World Network Topology PDF (Türkçe)
Rukiye uzun 78-82
Türkiye’de Yetişen Dorycnium Miller. (Fabaceae) Türlerinin Anatomik Özellikleri PDF (Türkçe)
yusuf ziya kocabas, ahmet ilçim 83-89
Tüm Türkiye İçin GNSS İle Su Buharının Kestiriminde Q Dönüşüm Faktörünün Elde Edilmesi PDF (Türkçe)
Çetin Mekik 90-99
The Use of Hough Transform to Develop an Intelligent Grading System for the Multiple Choice Exam Papers PDF
Gokhan Bayar 100-104
Effect of Acyclovir on the Microbial Contamination in the Artifical and Natural Diets for Rearing of Galleria mellonella L. larvae PDF
Ender Buyukguzel, Kemal Buyukguzel 105-110
Geleneksel ve SiC Toz Katkılı Yüksek Darbe Enerjili Elektriksel Kıvılcımla İşlenmiş Dubleks Çelik Yüzeylerin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Bülent Ekmekci 111-120
Genelleştirilmiş Trapezoidal Bulanık Esnek Kümeler ve Karar Verme Problemlerinde Uygulaması PDF (Türkçe)
Yıldıray Çelik 121-129
Aljinat-TiO2-Alg Kompozitinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden Tetrasiklin Gideriminde Kullanılabilirliği ve Karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Ülker Aslı Güler 130-135
Halat Demetinin Statik Davranışının İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yusuf Aytaç Onur 136-143
Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Melih Geniş 144-151
Gökçetepe Formasyonu (Zonguldak) Kiltaşlarının Eksenel Şişme Gerilmelerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mehmet Erdinç Bilir, Savaş Sürül, Hülya Keskin Çıtıroğlu 152-167
Biyokatıların mera ıslahında değerlendirilmesi – risk potansiyeli PDF (Türkçe)
Gulgun Dede 168-173
Sihirli Sayı Davranışı Gösteren Cu, Pd ve Ti Metal Kümelerinin Katı-Sıvı Faz Geçişleri PDF (Türkçe)
Meral Eryürek 174-181
Günlük Yaşamdaki Kimya Kavram Yanılgılarının Atasözleri İle Tespit Edilmesi PDF (Türkçe)
Soner Yavuz, Cem BÜYÜKEKŞİ 182-186
Impact of Newman-Watts Small-World approach on The Performance of Feed-Forward Artificial Neural Networks PDF (Türkçe)
Okan Erkaymaz, Mahmut Özer 187-194
İçme Suyu Kaynaklarında Konvansiyonel Arıtma yöntemi ile Arsenik Giderimi PDF (Türkçe)
KADİR ÖZDEMİR 195-202
Analysis with Variable Step Size Strategy of Some SIR Epidemic Models PDF
Gülnur Çelik Kızılkan, Ahmet Duman, Kemal Aydın 203-210
Amasra bölgesi westfalien c damarı ateş kilinin karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Bülent Haner, Serhan Haner, Tarık Tunay 211-217
Investigation of the effect into mechanical properties of rocks on Cerchar abrasivity index PDF (Türkçe)
OLGAY YARALI 218-229
Ters ve Kötü Konulmuş Problemler Teorisinin Bilim ve Teknolojideki Bazı Uygulamaları PDF (Türkçe)
Ismet GOLGELEYEN, Özlem Kaytmaz 230-237
Sıvı Membran Sistemleriyle Kadmiyum Gideriminde Kullanılan Taşıyıcılar PDF (Türkçe)
Süreyya ALTIN 238-244


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi