Vol 7, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

Explicit Gröbner Basis of the Ideal of Vanishing Polynomials over Z2×Z2 PDF
Abdullah ÇAĞMAN 349-351
Synthesis of some new pyrazoles PDF
Adnan ÇETİN 352-355
Fotovoltaik Etki İle Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Modellenmesi PDF (Türkçe)
ADNAN TOPUZ, Beytullah ERDOĞAN, Güneyhan TAŞKAYA 356-363
SIM Kartların Dijital Delil Olarak İncelenmesi ve Analizi PDF (Türkçe)
Erhan AKBAL, Şengül DOĞAN 364-374
Investigation of the effect of NaCl on ultrasonic xanthan degradation PDF
Ali Özhan Akyüz 375-380
Prediction of The Fundamental Periods for Infilled RC Frame Structures PDF
Ali Koçak 381-394
Phase and Microstructural Studies of Two Types Commercial Magnesia and Spinel Refractory Raw Materials with Emphasis on Impurities Characterization PDF
ASLI ÇAKIR ARIANPOUR 395-401
A Theoretical Approach to Time Rates of Settlements and Pore Water in Clayey Soils PDF
BAKİ BAĞRIAÇIK, BARIŞ MAHMUTLUOĞLU, BAKİ BAĞRIAÇIK, MEHMET ARSLAN TEKİNSOY 402-411
Uçucu Külün Boyutu ile Puzolanik Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Barış Akkaya, İhsan Toroğlu 412-418
Kısa-Dönem Rüzgâr Hızının Tahmininde Otoregresif ve Yapay Sinir Ağları Tabanlı Yeni Bir Hibrit Yaklaşım PDF (Türkçe)
Ümmühan Başaran Filik 419-427
Data collection from blood glucose meter and determination anomaly PDF
Ali Buldu, Kazım Yıldız, Eyüp Emre Ülkü, Önder Demir, Ufuk Kurgan 428-433
Tunceli İlinde Yetiştirilen Romanov, Akkaraman ve Romanov x Akkaraman Koyunlardan Elde Edilen Çiğ Sütlerde Somatik Hücre Sayılarının FDA (Food and Drug Administration) Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Duygu Ulaş 434-437
The adsorption of basic dye (Astrazon Blue FGRL) from aqueous solutions onto two different clays: Talc and Chrysotile PDF
Erhan Gengec 438-448
Deformed Statistics and Micro Black Holes/Deforme İstatistik ve Mikro Kara Delikler PDF
Emre Dil 449-454
Anahtarlamalı Relüktans Motorunun Atalet Momentinin ve Faz Direncinin Maxwell Tabanlı Tahmin Edilmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi PDF (Türkçe)
Ercüment Karakaş, Serkan Sezen, Kadir Yılmaz 455-461
Üç Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Model ile İş Kazası Verilerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Funda ERDUGAN, Ayça Hatice TÜRKAN 462-468
Ti-6Al-4V Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetlerine ve Delik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Gültekin Uzun, Saltuk Alper YAŞAR, İhsan Korkut 469-475
MgO(001) Yüzeyi Üzerinde Desteklenen AuN, PdN ve 1:1 Oranına Sahip (AuPd)N (N=50, 100, 150, 200) Nano Atom Yığınlarının Yapısal Özellikleri PDF (Türkçe)
Haydar Arslan, Songul Taran 476-484
An investigation on the quality of natural spring waters in Zonguldak province (Turkey) PDF
Hüseyin Aytekin, Nazmi Bayraktaroğlu 485-490
Investigation of Theoretical Calculations of 2-(1-Phenylethylideneamino)guanidine Compound: NBO, NLO, HOMO-LUMO and MEP Analysis by DFT Method PDF
Sibel Demi̇r Kanmazalp 491-496
Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi PDF (Türkçe)
Abdulhakim KARAKAYA 497-502
Topraktan ksilanaz pozitif mikroorganizma taraması ve ksilanazın kısmi karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Aytac Kocabas, Nermin Gümüştaş, Serap Gönek 503-508
Türkiye’de 1974-2016 Yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Profili PDF
Nazlı Gülüm Mutlu, Serkan Altuntaş 509-535
MAG-TIG- Tozaltı Kaynak Bağlantısının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Termal Analizi PDF (Türkçe)
Necat Altınkök 536-544
The Analysis of The Optical Measurement Sensitivity of The Phototransistor and LDR Sensors PDF
Mehmet Ali Özçelik 545-549
Ekvatoral iyonosferik E bölgesi için NeQuick modeli ve QBO arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF (Türkçe)
ramazan atıcı, selçuk sağır, Serhat Korlaelçi 550-557
Controlling the Spiking Activity of Autaptic Hodgkin-Huxley Neuron by Potassium Ion Channel Blocking PDF
Rukiye uzun 558-562
Comparative Study on Two Different Methods for the Synthesis of Hydrated Sodium Metaborates PDF
Müge SARI YILMAZ, Sabriye Piskin 563-567
DNA Interactions of Polymerized Schiff Base Ligand and Its Complexes Obtained from Naringenin PDF
Salih Paşa 568-576
Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Optimal Takım Dağıtımının Sağlanması İçin 3 Boyutlu Yüzeylere Genetik Algoritma Yönteminin Uygulanması PDF (Türkçe)
Şengül DOĞAN, Gonca ÖZMEN KOCA, Hicran YILMAZ 577-585
On some congruences with the terms of second order sequence and harmonic numbers PDF
Sibel Koparal, Neşe Ömür 586-589
Soda kireç silikat cam tüp – bakır bilezik birleştirmelerinin O2/propan alev işlemeyle hava ortamında gerçekleştirilmesi PDF (Türkçe)
Mustafa Burak Telli 590-594
The effects of incubation and operational conditions on biogas production PDF
Vedat YILMAZ 595-601
An Improved Optimization Study for Determination of Pravastatin in Pharmaceutical Form by using Reversed Phase Liquid Chromatography Method PDF
Zehra Üstün, Yaşar Doğan Daldal, Aybike Talay, Ebru Çubuk Demiralay 602-607
On the Quadra Lucas-Jacobsthal Numbers PDF
Can Kızılateş 619-621
Investigation of insulation properties of panels produced from natural and artificial fibers PDF (Türkçe)
Hüseyin Temiz, Kubra Olgar 608-618
Newly ideal soluble and non-aggregated copper(II) and tin(II) metallo phthalocyanines: Synthesis, characterization and investigation of photophysical and photochemical-responsive PDF
Mehmet Pişkin, Ömer Faruk Öztürk, Zafer Odabaş 627-637
Değişken Katsayılı Ultrahiperbolik Denklemler için Bir Carleman Değerlendirmesi PDF (Türkçe)
Fikret Golgeleyen, ozlem kaytmaz 638-646
Çok Yönlü Araç Takibi ve Sayımı Uygulaması PDF (Türkçe)
mehmet serdar GUZEL 622-626
Durability and strength properties self-compacting mortars with high-calcium fly ash and silica fume PDF
Ahmet Benli, Mehmet Karataş 647-657
Fluoro-substituted chalcone compounds as anticancer agent PDF (Türkçe)
serdar burmaoğlu 658-664
Farklı Bitki Türlerinde Bitki Doku Kültürü Teknikleriyle Flavonoidlerin Üretimi PDF (Türkçe)
Tayfun Aktaş, Hatice Çölgeçen 665-673
Türk inşaat sektöründe uyuşmazlık çözüm kurulu uygulamaları PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Pelin Alpkökin 674-683
Yazılım tanımlı ağlar PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Murtaza CİCİOĞLU, Ali ÇALHAN 684-695
Review of Customer Churn Analysis Studies in Telecommunications Industry PDF
Fatih Kayaalp 696-705


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi