Vol 8, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

İki aşamalı tedarik zincirinde eş zamanlı stok kontrolünün ve tedarikçi seçiminin simülasyon optimizasyonu yaklaşımı ile analizi PDF (Türkçe)
Mustafa Göçken, Aslı Boru, Ayşe Tuğba Dosdoğru 1-10
Sigortacılık Sektöründe Müşteri İlişki Yönetimi İçin Kümeleme Analizi PDF (Türkçe)
Buket Doğan, Ali Buldu, Önder Demir, Bahar Erol 11-18
Chemotype Variation and Antimicrobial Properties of Achillea millefolium L. subsp. millefolium var. millefolium PDF
ibrahim halil geçibesler 19-29
Emerging and Vanishing Association Pattern Mining in Hydroclimatic Datasets PDF
Mete Çelik, Ahmet Şakir Dokuz, Filiz Dadaşer-Çelik 30-37
Effect of Axial Load on Thin Shotcrete Panels PDF
Pınar Teymur, Sumru Pala, Ercan Yuksel 38-47
Feature Selection Using Cubic Smoothing Spline and Robust Regression PDF
Övünç Polat 48-51
Yeni bir biyobozunur Ag-Soya yağı nanokompozit polimerin elektronik uygulaması PDF (Türkçe)
Necati Başman 52-58
Chemical composition of the essential oil of endemic Heracleum platytaenium BOISS. (Apiaceae) growing wild in Turkey Türkiye’de doğal olarak yetişen endemik Heracleum platytaenium BOISS. (Apiaceae)’nin uçucu yağının kimyasal bileşimi PDF
Omer Elkiran, Fatih Gül 59-62
Evaluation of Geothermal Energy Resources in Terms of Exergy Analysis PDF
Ebru Hancıoğlu Kuzgunkaya 63-72
Toprak Örneklerinden Asidik ve Bazik Sulara Arsenik, Bakır, Demir, Kurşun Geçişinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
TÜLİN DENİZ ÇİFTÇİ 73-78
Completely Equiprime Ideals of Near-Ring Modules PDF
Funda Taşdemir 79-83
On Vulnerability Of The Hexagonal Cactus Chains PDF
TUFAN TURACI 84-88
Tam Sayı Programlamada Sezgisel Yöntemler İle Sırt Çantası Problemine Yeni Bir Bakış PDF (Türkçe)
Faruk BULUT, Furkan İbrahim İNCE 89-98
Toplu Taşımada Çok Amaçlı Karar Verme Ve Metropolitan Bir Alanda Ev-İş Ulaşım Hizmeti Modellemesi PDF (Türkçe)
Mehmet Fatih Altan, Mehmet Çağrı Kızıltaş, Süleyman Cem Divrik 99-105
Bir robot tutucunun yorulma hasarının bilgisayar destekli mühendislik(bdm) ile araştırılması PDF (Türkçe)
Olcay EKŞİ, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Erol Türkeş, İsmet Tıkız 106-113
The Sucrose Determination From Gummy Candy with Imprinted Polymer PDF
Fatma Çetin Telli, burcu okutucu 114-120
Monitoring of trihalomethanes removal in chlorinated drinking water sources with carbon nanomaterials PDF
KADİR ÖZDEMİR 121-125
Kablosuz ağlarda çok katmanlı güvenlik ve performansa etkisi PDF (Türkçe)
HACI BAYRAM KARAKURT, CEMAL KOÇAK, İBRAHİM ALPER DOĞRU 126-137
Hayvansal atıklardan biyogaz üretimi için küçük ölçekli reaktör modeli geliştirilmesi PDF (Türkçe)
Ömer Hulusi Dede, Gülgün Dede, Cemile Dede, Saim Özdemir 138-146
Some new integral inequalities for n- times differentiable strongly convex functions PDF
Mahir KADAKAL, Huriye KADAKAL, İmdat İŞCAN 147-150
Preparation Of A Chiral Cu(II)-Schiff Base Complex And Application For Asymmetric Catalysis PDF
Leman Alkan 151-155
Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) Sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi PDF (Türkçe)
Simge VAROL 156-167
Termoset Matrisli Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CTP) Atıkların Mekanik Geri Dönüşüm Ürünlerinin Sıcak Pres Kalıplama Bileşiminde (BMC) Tekrar Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Fatih BALIKOĞLU, Tayfur Kerem DEMİRCİOĞLU, Akın ATAŞ, Seda BEYAZ, Nurettin ARSLAN 168-180
Farklı Hasarlara Maruz Bırakılan 6x19 Standart Çelik Tel Halatın Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin Deneysel İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yusuf Aytaç Onur, Osman Aycan 181-187
Comparison Result of Some Gadjiev Ibragimov Type Operators PDF
Nazmiye Gönül Bilgin, nurullah coşkun 188-196
Semi-analytical solutions of nonlinear equation modelling reaction in a dispersive medium PDF
Zehra Pinar, Hüseyin Kocak, Yasser Daoud 197-202
Identifying the general pattern of the academic computer networks based on users daily behaviors PDF
Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, Suhap Şahin 203-210
VHDL-AMS-based modeling of an asymmetric H-type half-bridge converter for mutually coupled SRM PDF
Cihan ŞAHİN, Ayşe Ergün AMAÇ, Mevlüt KARAÇOR 211-217
Thermodynamic Analysis of Vapour Compression- Absorption Two Stage Refrigeration Cycle PDF
canan cimşit 218-226
Basınç Çubuğu Bünye Bağıntısının Boşluklu Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Artımsal İtme Analizine Etkisi PDF (Türkçe)
Taner Uçar, Onur Öztürkoğlu 227-241
Biomedical Optic Imaging Applications on Smart Phone PDF (Türkçe)
hüseyin özgür kazancı 242-259
An investigation of the chemical strength of directionally solidified MgAl2O4-Y3Al5O12 eutectic ceramic materials at gas turbine conditions PDF
Serkan Abalı 260-263
Hyers-Ulam stability for the wave equation PDF
emel biçer 264-267
An Application Of Fourier Transform PDF
murat düz 268-272
Covarient Derivatives of Structures with Respect to Lifts on Tangent Bundle PDF
Haşim ÇAYIR 273-278
Yeraltısuyu ve Yüzey Sularının Nitrat Kirliliği Tahmini: Kütahya Örneği PDF
Recep Benzer 279-287
Superposition operator on some 2-normed sequence spaces PDF
Oğuz Oğur 288-291
RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Gerçek Yer Örnekleme Aralığının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Ali Cam, Hüseyin Topan 292-298
Surface characterization of heat-treated wood filled styrene maleic anhydride (SMA) composites PDF
Mustafa ZOR 299-304
On Certain Properties of Quadrapell Quaternions PDF
Emrah Polatlı 305-308
Dorse Tasarımında Stres Dağılım Analizi ve Topoloji Optimizasyonu PDF (Türkçe)
Oğuz Koçar 309-316
Ektoinin İnsan Lenfosit Hücrelerinde Genotoksik Potansiyeli PDF (Türkçe)
Selçuk ÇEKER 317-323
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi PDF (Türkçe)
Şenol ŞEN, Ayhan Yılmaz, Ömer Geban 324-330
ZnO films obtained by electrodeposition under alternating magnetic field PDF
barış altıokka, Ayça KIYAK YILDIRIM 331-338
On a new growth model namely Korkmaz model compared with Some Growth Models PDF
Mehmet Korkmaz 339-345
Students’ Opinions about Problem-Based Learning (PBL) and Scenario Applied in Teaching ‘Electrochemistry’ PDF
Tuğçe Günter, Sibel Kılınç Alpat 346-358
Diaquabis(N,N-dietilnikotinamid- N1)bis(4-formilbenzoato- O)kobalt(II) Kompleksinin Model Organizma Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Üzerindeki Toksikolojik ve Fizyolojik Etkileri PDF (Türkçe)
Mustafa Sertçelik, SERKAN SUGEÇTİ, Ender BÜYÜKGÜZEL, Hacali NECEFOĞLU, Kemal BÜYÜKGÜZEL 359-364
Piperazinin Galleria mellonella’nın yaşama ve gelişimi üzerine etkisi PDF
nur emine sefer 365-372
İçme sularından pentaklorofenol (PCP) giderimi için en iyi arıtma alternatiflerinin çok ölçütlü karar verme metotları (MCDM) kullanılarak belirlenmesi PDF (Türkçe)
Emrah ÖZTÜRK 373-382
Generalization of differential operators by using differential forms PDF
Emre Dil 383-390
I₂-CONVERGENCE AND I₂-CAUCHY DOUBLE SEQUENCES IN TOPOLOGICAL GROUPS PDF
Ömer Kişi 391-395
Okyanus ve Deniz Altı Madenciliğin Kısa Tarihçesi PDF (Türkçe)
ARMAN EHSANİ, Osman Sivrikaya 396-402
Computer Vision Technology On Food Science PDF
Duygu Balpetek Külcü 403-409


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi