Vol 9, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Ayben Polat Bulut, Gamze Topal Canbaz 1-10
Synthesis and characterization of Se doped Bi2Te3 nanocrystalline materials PDF
Hayati Mamur, M.R.A. Bhuiyan 11-21
Series expansions and polynomial approximations of Monomolecular growth model for some populations of Salmo platycephalus, 1968 from Zamanti Stream, Seyhan River, Turkey PDF
Mehmet Korkmaz, Erdal UNLUYOL 22-33
Coupled Fixed Point Theorems for Nonlinear Contractions in Ordered Uniform Spaces PDF
Demet Binbaşıoğlu 34-40
Evsel Katı Atık Yönetiminde Halkın Yaklaşımı: Bursa İli Örneği PDF (Türkçe)
Melike YALILI KILIC 41-50
Timokinon’un Bupivakainin Neden Olduğu Kardiyotoksisite Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Ersöz Gonca, Duygu Çatlı, Salih Erdem 51-55
Lutein and Zeaxanthin: Health-Friendly Nutrients PDF
Özge Duygu OKUR 56-61
Gis-Based Avalanche Susceptibility Mapping For Davraz Mountain, Isparta, Turkey PDF
Kerem Hepdeniz, Oya Cengiz 62-68
Morphological, Micromorphological, and Anatomical Investigations on the Genus Physospermum (Apiaceae) from Turkey PDF
Mustafa ÇELİK, Özlem ÇETİN 69-76
Spectral and Theoretical Analysis of N-[4-(3-methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-N´-thiophen-2ylmethylene-Chloro-acetic acid hydrazide by DFT Method PDF
Sibel Demi̇r Kanmazalp, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz 77-87
Responses of the fatty acid composition of Solanum lycopersicum exposed to heavy metal stress PDF
Dursun Kısa, Lokman Öztürk 88-96
Karyotype Analyses in Two Taxa of Anchonium DC. (Brassicaceae) from Turkey PDF
Esra Martin, Murat Ünal, Mustafa İleri 97-100
Thermo Hydraulic and Economic Optimization of Double Pipe Heat Exchangers PDF
Murtaza YILDIRIM, Mehmet Sait Söylemez 101-106
Türkiye topraklarından izole edilen Bacillus sp. suşlarının biyoremidasyonda kullanılma potansiyellerinin araştırılması PDF (Türkçe)
Elif Demirkan, Tuba Sevgi, Baran Enes Güler, Behice Zeren, Büşra Özalpar, Maoulida Abdou 107-113
Karyotype analysis of Silene muradica (Caryophyllaceae) PDF
Esra Martin, Mehmet Tekin, Günsenin Miray Dirlik, Muhammet Türk 114-117
Büyük Ek Boyutlar Modelinin γγ → ZZ Süreci ile İncelenmesi PDF (Türkçe)
Eda ALICI 118-122
3-Hidroksibenzoik Asit – İzonikotinamid (1/1) Ko-Kristalinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Mustafa Sertçelik 123-129
İşbirlikli-Dikgen Olmayan Çoklu Erişimin (NOMA) Nakagami-m Sönümlemeli Kanallardaki Hata Analizi PDF (Türkçe)
Ferdi KARA, Hakan Kaya 130-141
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee in vitro Doku Kültürü, Fitokimyasal İçeriği, Biyolojik Aktivitesi PDF (Türkçe)
Yasin Hazer, Hatice Çölgeçen, Ufuk Koca-Çalışkan, Güray Uyar 142-151
Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA): Gelecek Nesil Radyo Erişim Ağlarında Kitlesel Erişimin ve Spektral Verimliliğin Sağlanması için Çözüm PDF (Türkçe)
Hakan Kaya, Ferdi KARA 152-165


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi