Vol 10, No 1 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

Articles

Co Katkılı Al-30Si-5Fe Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Muhammed Fatih Kılıçaslan, seyit çağlar, Orhan Uzun 1-6
Elektro Eğirme Yöntemiyle Nano Boyutlu TiO2 Parçacık katkılı PLA Nanofiber Üretimi PDF (Türkçe)
Nilüfer Duygulu 7-18
177Lu Radyoizotopunun Hızlandırıcılarda Üretimi İçin Bir Benzetim PDF (Türkçe)
Ridvan Baldik 19-25
f-Asymptotically I_2^σθ-Equivalence for Double Set Sequences PDF
Erdinç Dündar, Nimet Pancaroğlu Akın 26-31
Dolgu Duvarların Mod Katkı Çarpanlarına Etkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Taner Uçar 32-43
Prediction of the Success of Wart Treatment Methods PDF
Rukiye uzun, Yalçın İşler, Mualla Toksan 44-52
Bakır oksit nanopartiküllerinin Galleria mellonella larvaları üzerine immün ve metabolik etkileri PDF (Türkçe)
Benay Sezer Tunçsoy 53-60
İlköğretim Programlarının BM2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
Fatma Aktaş, Sinem Dinçol Özgür, Ayhan Yılmaz 61-70
17-4 PH ve 15-5 PH Paslanmaz Çeliklerde Tornalama Yöntemiyle Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Saltuk Alper YAŞAR, Gültekin UZUN, İhsan KORKUT 71-81
Enzyme immobilization onto carbon fiber electrodes by electrochemical polymerization PDF
Hana Alsoul, Ayşe Elif Böyükbayram 82-87
Asymptotically lacunary I_σ-equivalence of sequences of sets PDF
Uğur Ulusu, Esra Gülle 88-93
TiO2 katkılı elmas-benzeri karbon nanokompozit filmin elektrokimyasal yöntemle biriktirilmesi PDF (Türkçe)
Necati Başman 94-99
2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uyarınca Bir İnceleme Alanının Zemin Etüdü Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
İsmail Emrah Kılıç, Zehra Nil Taylan Kutlu, Ozan Emir Özcan 100-112
Saçılım Terimi İçeren Durağan Kinetik Denklem için Bir Ters Problemin Yaklaşık Çözümünün Araştırılması PDF
Ismet GOLGELEYEN, Neslihan ALBUZ 113-120
Similarity Matching of XML Schema PDF
Ayse Salman 121-129


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi