Vol 2, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

Zonguldak İlinde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Arthropod Türleri Üzerine Bir İnceleme PDF
Kıymet Senan Coskuncu, Kemal Büyükgüzel 1-14
Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler PDF
Murat Topal, Isil Arslan Topal 15-19
Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği PDF
Naime Arslan, Esengul Kose, Cem Tokatlı, Ozgur Emiroglu, Arzu Çiçek 20-26
Batı Türkiye Kömürlerine ait Bazı Karakteristik Özellikler PDF
Jale Gülen, Selami Toprak, Sabriye Pişkin 27-33
Contribution of VOCs to Ozone Formation in Bursa Atmosphere PDF
Mihriban Yılmaz Civan, Öznur Oğuz Kuntasal, Gurdal Tuncel 34-40
Adsorpsiyon Yöntemi ile Cam Kırığı Üretim Atık Suyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi PDF
Sevil Veli, Ayla Arslan, Adile Zeynep Olgun 41-46
Kahramanmaraş’ta Kliniklere Başvuran Hastalardan İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarının Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi PDF
Esra Demirdöğen, Süheyla Şıhça, Metin Dığrak 47-52
Mikrobiyolojide Kullanılan Bazı Moleküler Teknikler PDF
Esin Çetinkaya, Kamuran Ayhan 53-62
Zeolitler ve Kullanım Alanları PDF
Jale Gülen, Fatih Zorbay, Sabri Arslan 63-68
A Review on Supercritical Fluid Extraction (SFE) of Lycopene From Tomato and Tomato Products PDF
Nevzat Konar, Iraz Haspolat, Ender Sinan Poyrazoğlu, Köksal Demir, Nevzat Artık 69-75


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi