Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2018) X-ray and DFT Investigation of (E)-4-bromo-5-methoxy-2-((o-tolylimino)methyl)phenol Compound Abstract   PDF
Sabiha Nur Bektaş, Zeynep Demircioğlu, Çiğdem Albayrak Kaştaş, Orhan Büyükgüngör
 
Vol 4, No 2 (2014) Yapı endüstrisinde kullanılan sürdürülebilir ahşap malzemenin yapay sinir ağları ile ihtiyaç tahmini Abstract   PDF (Türkçe)
Hamdi Ergül
 
Vol 7, No 2 (2017) Yazılım tanımlı ağlar Abstract   PDF (Türkçe)   PDF (Türkçe)
Murtaza CİCİOĞLU, Ali ÇALHAN
 
Vol 8, No 1 (2018) Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) Sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi Abstract   PDF (Türkçe)
Simge VAROL
 
Vol 8, No 2 (2018) Yemek Atıklarından Mezofilik ve Termofilik Şartlarda Metan Gazı Üretim Düzeylerinin Araştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Filiz Dadaser-Celik
 
Vol 8, No 1 (2018) Yeni bir biyobozunur Ag-Soya yağı nanokompozit polimerin elektronik uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Necati Başman
 
Vol 5, No 1 (2015) Yeni bir organik ara tabaka esaslı Schottky diyodun elektronik karakterizasyonu Abstract   PDF (Türkçe)
Necati Başman, Rukiye Uzun, Öznur Arslan, İbrahim Erol, Güven Çankaya, Orhan Uzun
 
Vol 8, No 1 (2018) Yeraltısuyu ve Yüzey Sularının Nitrat Kirliliği Tahmini: Kütahya Örneği Abstract   PDF
Recep Benzer
 
Vol 8, No 2 (2018) Yumurta Kabuğu Katkılı Harçların Mekanik Özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Aylin AKYILDIZ
 
Vol 5, No 2 (2015) Zemin sıvılaşma potansiyelinin bulanık mantık ile modellenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ayse Bengu Sunbul, Hande Erkaymaz, Rukiye Uzun
 
Vol 2, No 1 (2012) Zeolitler ve Kullanım Alanları Abstract   PDF
Jale Gülen, Fatih Zorbay, Sabri Arslan
 
Vol 8, No 1 (2018) ZnO films obtained by electrodeposition under alternating magnetic field Abstract   PDF
barış altıokka, Ayça KIYAK YILDIRIM
 
Vol 7, No 1 (2017) Zonguldak ve Çevre Belediyelerde Geoteknik Hizmetlere Bakış Abstract   PDF (Türkçe)
Gamze Bilgen, Burçin Hatice Şolt
 
Vol 2, No 1 (2012) Zonguldak İlinde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Arthropod Türleri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Kıymet Senan Coskuncu, Kemal Büyükgüzel
 
Vol 7, No 1 (2017) Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid Böcek Pimpla turionellae’nın Kullanılması Abstract   PDF (Türkçe)
Kemal Buyukguzel, Kıymet Senan Coşkuncu, Ender Buyukguzel, Meltem Erdem, Ceyhun Küçük
 
Vol 6, No 1 (2016) Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Melih Geniş
 
Vol 8, No 1 (2018) İçme sularından pentaklorofenol (PCP) giderimi için en iyi arıtma alternatiflerinin çok ölçütlü karar verme metotları (MCDM) kullanılarak belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Emrah ÖZTÜRK
 
Vol 6, No 1 (2016) İçme Suyu Kaynaklarında Konvansiyonel Arıtma yöntemi ile Arsenik Giderimi Abstract   PDF (Türkçe)
KADİR ÖZDEMİR
 
Vol 8, No 1 (2018) İki aşamalı tedarik zincirinde eş zamanlı stok kontrolünün ve tedarikçi seçiminin simülasyon optimizasyonu yaklaşımı ile analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Mustafa Göçken, Aslı Boru, Ayşe Tuğba Dosdoğru
 
Vol 4, No 2 (2014) İNEGÖL-OYLAT JEOTERMAL KAYNAĞININ TERMAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract   PDF (Türkçe)
Yasin Akçay, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Alaaddin Cakir, Gürkan Bacak
 
Vol 6, No 1 (2016) İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun İstatistikî Kontrolü Abstract   PDF (Türkçe)
murat Çimen
 
Vol 8, No 2 (2018) İnsan Kemokin Reseptörü CXCR3'ün N-Terminal Bölgesinin (1-53) Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi İle Modellenmesi ve Yapısal Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Hakan Alıcı, Volkan Karacaoğlan, Kadir Demir
 
Vol 7, No 1 (2017) İnsansız Hava Araçları İçin Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Rota Planlama Abstract   PDF (Türkçe)
Volkan ÇAVUŞ, Adem TUNCER
 
Vol 3, No 2 (2013) İntegral Geometri Problemleri ve Transport Denklemleri için Ters Problemler Abstract   PDF (Türkçe)
Ismet Golgeleyen
 
301 - 324 of 324 Items << < 6 7 8 9 10 11 


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi